Τα media και η ιδιωτική ζωή

Οδηγός της UNESCO, 2017, για την ιδιωτική ζωή των νέων ανθρώπων, από την άποψη της παιδείας στα μέσα και την πληροφορία

Η Παγκόσμια Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία από την UNESCO

Η κριτική πρόσληψη της πληροφορίας είναι ο αντίποδας των fake news

Οδηγός Σπουδών για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία

Οι δάσκαλοι θεωρούνται πρωταρχικοί φορείς κάθε αλλαγής.

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο της Έννοιας του Γραμματισμού

Είναι μόνον η ικανότητα του ανθρώπου να διαβάζει και να γράφει;

UNESCO και παιδεία στα μέσα

Η UNESCO συνδυάζει το πεδίο της πληροφορίας με το πεδίο των μέσων ενημέρωσης.