Τι είναι η Παιδεία στα Μέσα

Η Παιδεία στα Μέσα αφορά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αναλογικά και ψηφιακά.

UNESCO και παιδεία στα μέσα

Η UNESCO συνδυάζει το πεδίο της πληροφορίας με το πεδίο των μέσων ενημέρωσης.

Τί σημαίνει οπτικός γραμματισμός;

Οπτικώς εγγράμματοι ήταν οι άνθρωποι που έφτιαξαν τα σχέδια των ζώων στα αρχαία σπήλαια