Τι είναι η Παιδεία στα Μέσα

Η Παιδεία στα Μέσα αφορά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αναλογικά και ψηφιακά.

UNESCO και παιδεία στα μέσα

Η UNESCO συνδυάζει το πεδίο της πληροφορίας με το πεδίο των μέσων ενημέρωσης.

Οπτικός γραμματισμός

    Ο οπτικός γραμματισμός αναφέρεται σε μια σειρά οπτικών ικανοτήτων που ένας άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει βλέποντας και ταυτόχρονα…