Τί είναι News Literacy; Τί σημαίνει Παιδεία στα Μέσα;

Πρέπει να μάθουμε να διεκδικούμε, ως πολίτες, τις ειδήσεις που μας αξίζουν.

Τα media και η ιδιωτική ζωή

Οδηγός της UNESCO, 2017, για την ιδιωτική ζωή των νέων ανθρώπων, από την άποψη της παιδείας στα μέσα και την πληροφορία

Η Ζωή στο διαδίκτυο: Ενας οδηγός για εφήβους και…αιώνια εφήβους!

  Από τον  Καναδικό Οργανισμό για τον Γραμματισμό στα Μέσα (http://mediasmarts.ca) κυκλοφορεί…

Social Media: 7 βήματα για τη διάσωση της αυτοεκτίμησής μας

    Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώσουμε…

Οδηγός Σπουδών για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία

Οι δάσκαλοι θεωρούνται πρωταρχικοί φορείς κάθε αλλαγής.

Επικοινωνία και γραφή

Η γλώσσα-ως-ομιλία θα παραμείνει το βασικό μέσο επικοινωνίας;