Δικαιώματα των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο

Ο ψηφιακός κόσμος θέλουμε να είναι προσιτός και εποικοδομητικός για τα παιδιά

Τα media και η ιδιωτική ζωή

Οδηγός της UNESCO, 2017, για την ιδιωτική ζωή των νέων ανθρώπων, από την άποψη της παιδείας στα μέσα και την πληροφορία

Υγιείς σχέσεις με τα ΜΜΕ; Γίνεται!

Ενας οδηγός για γονείς που θα βοηθήσει στο ασφαλές “σερφάρισμα” των παιδιών