Τα βασικά για τη χρήση των social media σε ένα μικρό βίντεο

Πώς, Πότε και σε Ποιόν ανοίγουμε την πόρτα των λογαριασμών μας στα κοινωνικά δίκτυα;

Social Media: 7 βήματα για τη διάσωση της αυτοεκτίμησής μας

Τα κοινωνικά μέσα είναι επιθετικά και μια συνεχής ροή ειδοποιήσεων μπορεί να γίνει “τοξική” για την αυτοεκτίμησή μας.

Σχολικό πρόγραμμα σπουδών και Παιδεία στα Μέσα

Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής διαχείρισης των μέσων επικοινωνίας και του περιεχομένου τους.

Ο “μύθος” του γραμματισμού

Ο γραμματισμός μπορεί να έχει συνέπειες μόνο εάν συλλειτουργεί με μια σειρά από άλλες κοινωνικές παραμέτρους.

Νέες τεχνολογίες και νέοι γραμματισμοί

Οι δράσεις για την Παιδεία στα Μέσα (media literacy) στην Ελλάδα αποτελούν, κυρίως, προϊόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας

Παιδεία στα μέσα επικοινωνίας της ψηφιακής εποχής EC 2008

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας είναι απαραίτητο στοιχείο για την πλήρη ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.