Τα βασικά για τη χρήση των social media σε ένα μικρό βίντεο

Πώς, Πότε και σε Ποιόν ανοίγουμε την πόρτα των λογαριασμών μας στα κοινωνικά δίκτυα;

Ερευνα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων για την Παιδεία στα Μέσα

Σύνοψη συμπερασμάτων από τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας του ΙOM

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , –   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 2005 της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας…

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο της Έννοιας του Γραμματισμού

Ο “γραμματισμός” αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και να γράφει. Αλλά δεν είναι πια αρκετό…

Σχολικό πρόγραμμα σπουδών και Παιδεία στα Μέσα

Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής διαχείρισης των μέσων επικοινωνίας και του περιεχομένου τους.

Τι είναι η Παιδεία στα Μέσα

Η Παιδεία στα Μέσα αφορά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αναλογικά και ψηφιακά.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών κοινοτήτων

Ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον.

UNESCO και παιδεία στα μέσα

Η UNESCO συνδυάζει το πεδίο της πληροφορίας με το πεδίο των μέσων ενημέρωσης.

Οπτικός γραμματισμός

    Ο οπτικός γραμματισμός αναφέρεται σε μια σειρά οπτικών ικανοτήτων που ένας άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει βλέποντας και ταυτόχρονα…

Ο “μύθος” του γραμματισμού

Ο γραμματισμός μπορεί να έχει συνέπειες μόνο εάν συλλειτουργεί με μια σειρά από άλλες κοινωνικές παραμέτρους.

Πολυγραμματισμοί και ενημέρωση

Ο Ντελέζ συνέκρινε τα βιβλία με εργαλειοθήκες, οι διάφορες ιδέες στο εσωτερικό τους είναι τα εργαλεία.

Παιδεία στα μέσα επικοινωνίας της ψηφιακής εποχής EC 2008

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας είναι απαραίτητο στοιχείο για την πλήρη ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.