Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , –   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 2005 της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας…

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο της Έννοιας του Γραμματισμού

Ο “γραμματισμός” αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και να γράφει. Αλλά δεν είναι πια αρκετό…

PARIS AGENDA OR 12 RECOMMENDATIONS FOR MEDIA EDUCATION

    25 years after the adoption of the Grünwald Declaration that paved the way for media education at the…

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον

Ο κλάδος των ΜΜΕ καλείται να προτείνει εργαλεία για βελτίωση του επιπέδου γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας.