Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να χτίσουν μια υγιή σχέση με τα μέσα και τα μηνύματα που αυτά μεταφέρουν; Πού είναι η ισορροπία του ψηφιακού κόσμου με τις πραγματικές εμπειρίες που θέλουμε για τα παιδιά μας; Πώς τα βοηθάμε να πλοηγούνται σε τόσες πληροφορίες και πώς τα διδάσκουμε τι σημαίνει καλή συμπεριφορά και αξιοπιστία; Δύσκολο; Όχι απαραίτητα!

Μεταφράσαμε για σας έναν  οδηγό που μπορεί να  καθοδηγήσει την πλοήγηση των παιδιών στον ωκεανό της πληροφορίας. Το πρωτότυπο υλικό δημιουργήθηκε από το NAMLE.

Μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ.