Θεωρούμε ότι το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο των ΜΜΕ παγκοσμίως διαμορφώνει νέες σημασίες για την ουσία της επικοινωνίας στον 21ο αιώνα. Θέλουμε να συμμετάσχουμε ως επαγγελματίες αλλά και ως ενεργά και δημιουργικά μέλη της παγκόσμιας κοινότητας/κοινωνίας στην αναζήτηση, την αξιολόγηση, τον επαναπροσδιορισμό των παλαιών, αλλά και στη διαμόρφωση των νέων αξιών που συνθέτουν τη σημασία της επικοινωνίας και της πληροφόρησης.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  1. Κινητοποίηση των αναγνωστών ώστε να αναπτύξουν ικανότητα αξιολόγησης των ειδήσεων σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ, ώστε να μάθουν να ερευνούν τις πηγές, τα επιχειρήματα και τις προθέσεις του περιεχομένου που διαβάζουν σε έντυπα και online μέσα πληροφόρησης και να εντοπίζουν τις περιπτώσεις πιθανών ψευδών ειδήσεων (fake news).
  2. Διερεύνηση περιπτώσεων παραπληροφόρησης, στοχευμένου περιεχομένου και προπαγάνδας και καθοδήγηση των αναγνωστών για τον εντοπισμό ενδείξεων συναφών φαινομένων στα μέσα ενημέρωσης.
  3. Προώθηση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας (media literacy), η οποία ορίζεται ως η δυνατότητα των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση, να κατανοούν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να δημιουργούν σε ποικίλα μέσα επικοινωνίας, πληροφόρησης και ενημέρωσης.
  4. Συμβολή στην δημιουργία ενός πλαισίου επιμόρφωσης, ενημέρωσης και εξοικείωσης των πολιτών σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στην εποχή μας, τη λειτουργία αλλά και τις μεθόδους πρόσληψης, κατανόησης, αξιολόγησης, κριτικής χρήσης και δημιουργίας των μηνυμάτων τους (news literacy).
  5. Συμμετοχή και ανάδειξη των προβληματισμών και των ηθικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
  6. Προβολή των απόψεων ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων, επιστημόνων, ερευνητών και ειδημόνων σχετικά με κάθε είδους ζήτημα που άπτεται της δημοσιογραφίας και ευρύτερα της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και της πληροφόρησης.