Η παιδεία στα μέσα και την πληροφορία (MIL) μεταξύ πολλών άλλων επιδιώκει και την υπεράσπιση της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων online. Το να γνωρίζουμε και να κατανοούμε τους τρόπους με τους οποίους τα μέσα και η τεχνολογία επιτρέπουν ή περιορίζουν τη δυνατότητα ενός ατόμου να ζει με ελευθερία και προσωπική ευθύνη έχει άμεση σχέση με την ευαισθησία για την ιδιωτική ζωή και τον προσωπικό χώρο των ανθρώπων – ή την έλλειψή τους. Πρόσφατα η UNESCO δημοσίευσε μια ερευνητική μελέτη πάνω σε αυτό το θέμα, με στόχο να διευρυνθεί η συζήτηση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και η σχετική έρευνα, ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της κατάλληλης πολιτικής και να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι κάθε ηλικίας και φύλου θα επωφεληθούν από την παιδεία στα μέσα και τη σχέση της με όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Σε αυτήν την έρευνα συμβάλλει το Πρόγραμμα Συνεργασίας UNESCO-UNAOC UNITWIN για την παιδεία στα μέσα, την πληροφορία και το Διαπολιτισμικό Διάλογο (Πανεπιστημιακό Δίκτυο MLID).

Η μελέτη εστιάζει στην ειδική ομάδα των νέων ανθρώπων και των παιδιών και θέτει σαφή ερωτήματα: Πώς προσεγγίζουμε την εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτική, την ανάπτυξη, την τεχνολογία και τις δημόσιες πολιτικές από την άποψη των γηγενών του διαδικτύου; Τι γίνεται με τη συμμετοχή τους στα κοινά και με τα δικαιώματά τους στα προσωπικά τους δεδομένα; Οι νέοι θέλουν να συμμετέχουν στην κοινωνία – και πλέον με τα νέα μέσα, μπορούν να το κάνουν. Σε έναν κόσμο όπου η επικοινωνία γίνεται ολοένα και πιο σφαιρική και online, ένα άτομο μπορεί να επιλέγει ποιες πληροφορίες επιθυμεί να μοιραστεί και ποιες να διατηρήσει εμπιστευτικές – αλλά δεν είναι εύκολο να κρίνει ποιες θα είναι αυτές. Πώς θα τους βοηθήσουμε να καταλάβουν;

Σύμφωνα με το κείμενο της UNESCO, οι αποφάσεις που αφορούν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών μπορούν να επηρεάσουν την πρόσβαση του ατόμου στην εκπαίδευση, τις οικονομικές ευκαιρίες, την προθυμία του να μιλήσει ελεύθερα και ανοιχτά, την ασφάλειά του και τη γενική του δυνατότητα να συμμετέχει. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία απαιτούν συνεχή επανεκτίμηση του τί σημαίνει να είσαι εκπαιδευμένος στα μέσα και την πληροφορία και πώς υπερασπίζεσαι προσωπικές ή ιδιωτικές πληροφορίες. Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε ακριβώς επειδή οι συζητήσεις σχετικά με την παιδεία στην πληροφορία σπανίως αναφέρουν το απόρρητο ως θέμα υψηλής προτεραιότητας. Για παράδειγμα, ενώ οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς συχνά εκφράζουν ανησυχίες για την ιδιωτική ζωή των παιδιών, το θέμα αυτό συνήθως δεν θεωρείται βασική συνιστώσα της πληροφοριακής παιδείας. Επίσης, ενώ το θέμα της ιδιωτικής ζωής αναπτύσσεται σε πολλά συνέδρια ή φόρουμ, οι νέοι κρατούνται στο περιθώριο των συζητήσεων και δεν αναπτύσσονται ειδικές προβλέψεις για τα παιδιά και τους εφήβους. Η μελέτη επιχειρεί να κάνει ένα πρώτο βήμα στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά προγράμματα πληροφοριακής παιδείας εμπλουτισμένα με θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του πώς η νεολαία πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας.

Διαβάστε εδώ τη μελέτη στα αγγλικά: UNESCO Privacy in MIL with Youth Perspectives 2017 εισαγωγή

πηγή κεντρικής φωτό