Σε όλο τον κόσμο όλο και περισσότερα παιδιά στηρίζονται σε ψηφιακά εργαλεία, πλατφόρμες και υπηρεσίες για να μάθουν, να συμμετάσχουν, να συμμετάσχουν, να παίξουν, να καινοτομήσουν, να εργαστούν ή να κοινωνικοποιηθούν. Ωστόσο, οι γηγενείς του διαδικτύου δεν συμμετέχουν στην κατασκευή του online κόσμου.

Υπάρχουν ήδη αμέτρητα παραδείγματα για το πώς -όταν αξιοποιηθούν κατάλληλα- τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της ανθρώπινης ανάπτυξης, γεφυρώνοντας τα κενά στην πρόσβαση στις πληροφορίες, επιταχύνοντας την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες.

Η δύναμη της τεχνολογίας δίνει τα μέσα στα παιδιά και τους νέους σήμερα να συμμετέχουν σε μια παγκόσμια κοινωνία γνώσης, συνεργασίας και επαφής, με τρόπους που δεν ήταν δυνατοί προηγουμένως.

Δυστυχώς, υπάρχουν και νέοι κίνδυνοι στον ψηφιακό κόσμο – η έκθεση στη βία, η πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες, η εύρεση του μέτρου στη χρήση της οθόνης καθώς και ζητήματα προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας. Είναι απαραίτητο να εξετάσουμε πώς αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον επηρεάζει την ευημερία και την ανάπτυξη των παιδιών μας, αλλά και τα δικαιώματά τους.

Ο ψηφιακός κόσμος θέλουμε να είναι προσιτός και εποικοδομητικός για τα παιδιά (και όλους μας), με ισότητα πρόσβασης, ασφάλεια για όλους, ψηφιακή παιδεία σε όλες τις γενιές, προστασία της ταυτότητας και της ιδιωτικής ζωής και δυνατότητα συμμετοχής όλων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το 2014 το Berkman Center for Internet & Society στο Harvard University και η UNICEF, σε συνεργασία με το PEW Internet, το EU Kids Online, το Internet Society (ISOC), το Family Online Safety Institute (FOSI) και το YouthPolicy.org, οργάνωσαν το πρώτο στο είδος του διεθνές συνέδριο για τα παιδιά, τη νεολαία και τα ψηφιακά μέσα με τίτλο ‘Ψηφιακά συνδεδεμένοι” (‘Digitally Connected’). Το συνέδριο επιδίωξε να καταγράψει την κατάσταση και τις πρακτικές σε αυτόν τον τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο και να διευκολύνει την ανταλλαγή, τη συζήτηση και τη συνεργασία μεταξύ 150 ακαδημαϊκών, επαγγελματιών, νέων, ακτιβιστών, εκπροσώπων κυβερνήσεων, ΜΚΟ και εκπροσώπων της τεχνολογίας από όλο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι ένα δίκτυο για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας, ένα ψηφιακό βιβλίο, ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο και μια σοβαρή βάση για να συνεχιστεί περαιτέρω αυτή η προσέγγιση, με σκοπό την συμμετοχή των παιδιών και των νέων ανθρώπων στη δημιουργία ενός εποικοδομητικού και χρήσιμου σε όλους μας ψηφιακού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ και εδώ

πηγή φωτό