Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σε ζητήματα όπως η αγωγή και ενδυνάμωση του πολίτη στο ψηφιακό περιβάλλον, η κοινωνική του χειραφέτηση και ο εκδημοκρατισμός των κοινωνιών, η UNESCO συνδυάζει το πεδίο της πληροφορίας με το πεδίο των μέσων ενημέρωσης και, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση στην Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία (Media and Information Literacy).

Στο επίκεντρο της πολιτικής στρατηγικής της UNESCO είναι ο τελικός χρήστης, δηλαδή ο πολίτης, και η διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφορίας, μέσα από την κατανόηση των λειτουργιών των μέσων ενημέρωσης και των παρόχων πληροφοριών, την κριτική αξιολόγηση του περιεχομένου τους για τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων, και την παραγωγή και διάδοση του περιεχομένου.

Η  UNESCO έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για την επιμόρφωση, διεθνή διαδικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τα μέλη της:

Εκδίδει τον πρώτο, αναλυτικό και πλήρη οδηγού σπουδών για εκπαιδευτικούς για την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία

Δημιουργεί ένα διεθνές πλαίσιο δεικτών για την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία

Αναπτύσσει οδηγίες και συστάσεις για εθνικές πολιτικές και στρατηγικές για την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία

Καθιερώνει το πρώτο ακαδημαϊκό δίκτυο για την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία και το διαπολιτισμικό διάλογο

Προωθεί ηλεκτρονικά Μαθήματα για την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία και το διαπολιτισμικό διάλογο

Σχεδιάζει οδηγίες για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με την προώθηση περιεχομένου για την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία και το περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες

Συνεργάζεται με την Συμμαχία των Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών στο Διεθνές Παρατηρητήριο για την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία

Δημιουργεί το Διεθνές Φόρουμ Συνεργασίας για την παιδεία στα μέσα και την πληροφορία

ΠηγέςΑνακοίνωση Ευρωπαικής Επιτροπής, Ειρήνη Ανδριοπούλου ΕΛΙΑΜΕΠ, UNESCO

πηγή φωτό