Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, ο εθνικός φορέας εφαρμοσμένης έρευνας για την οπτικοακουστική επικοινωνία στην Ελλάδα, έχει την εθνική εκπροσώπηση της Παιδείας και Εκπαίδευσης στα Μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EU Media Literacy & Education Expert Group). Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα που υλοποίησε με τίτλο «Πανελλαδική Έρευνα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την Παιδεία στα Μέσα» εναρμονίζεται με την «Ευρωπαϊκή Σύσταση για την Παιδεία στα Μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον Ε(2009) 6464» της Επιτροπής, που μεταξύ άλλων, προτείνει «…την υλοποίηση και την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στα Κράτη-Μέλη στο πεδίο αυτό». Στην ίδια Σύσταση, επισημαίνεται η ανάγκη «…να εγκαινιαστεί διάλογος για την ένταξη του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας (Παιδείας στα Μέσα) στο διδακτικό πρόγραμμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και ως μέρους της διδασκαλίας των βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση, που καθορίζονται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση».

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ

πηγή κεντρικής φωτό