Ζούμε σε ένα κόσμο όπου η ποιότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουμε καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές και τις επακόλουθες πράξεις μας, συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητάς μας να απολαμβάνουμε θεμελιώδεις ελευθερίες καθώς και της ικανότητας του αυτοπροσδιορισμού και της προσωπικής ανάπτυξης. Καθοδηγούμενη από την τεχνολογική πρόοδο στις τηλεπικοινωνίες, παρατηρείται επίσης μια εξάπλωση των μέσων ενημέρωσης και των λοιπών παρόχων πληροφοριών, στους οποίους έχουν πρόσβαση και μέσω των οποίων μοιράζονται τεράστιες ποσότητες πληροφορίας και γνώσης οι πολίτες. Προστιθέμενη και προερχόμενη από αυτό το φαινόμενο είναι η πρόκληση της αξιολόγησης της σημασίας και της αξιοπιστίας της πληροφορίας χωρίς τυχόν φραγμούς, ώστε να μπορούν οι πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των δικαιωμάτων τους στην ελευθερία της έκφρασης και του δικαιώματος στην πληροφόρηση. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται και η ανάγκη για Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία αφού προωθεί το κίνημα της εκπαίδευσης των πολιτών, το οποίο ενσωματώνει τους δασκάλους ως πρωταρχικούς φορείς κάθε αλλαγής.

Ο παρών “Οδηγός Σπουδών των Εκπαιδευτικών για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία” αποτελεί μια
σημαντική πηγή για τα Κράτη Μέλη στη διαρκή προσπάθειά τους να επιτύχουν τους σκοπούς της Συνθήκης της
Γκρούνβαλντ (Grünwald) (1982), της Διακήρυξης της Αλεξάνδρειας (2005) και της Ατζέντας του Παρισιού της
UNESCO (2007) – όλες σχετιζόμενες άμεσα με την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία.

Οι ορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν και η παρουσίαση του υλικού στην έκδοση δεν αποτελούν έκφραση οποιασδήποτε προσωπικής άποψης από την πλευρά της UNESCO σχετικά με το νομικό καθεστώς κάθε χώρας, επικράτειας, πόλης ή περιοχής ή των αρχών της, ή σχετικά με την οροθεσία των συνόρων ή ορίων της. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την επιλογή και την παρουσίαση των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτήν την έκδοση και για τις απόψεις που εκφράζονται, οι οποίες δεν αποτελούν απαραίτητα απόψεις της UNESCOκαι δε δεσμεύουν σε καμία περίπτωση τον Οργανισμό.

Επιμέλεια πρωτότυπης έκδοσης: Alton Grizzle, Carolyn Wilson

Για την έκδοση στην ελληνική γλώσσα, © UNESCO 2014

Μετάφραση / Επιμέλεια: Ειρήνη Ανδριοπούλου

Επιμέλεια κειμένου: Κώστας Βώρος

Προσαρμογή / Σελιδοποίηση: Στέλιος Σπανουδάκης

Διαβάστε εδώ ολόκληρο τον οδηγό σπουδών σχετικά με την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία.

πηγή κεντρικής φωτό