Αντιμετωπίζοντας κάθε είδους πληροφορία/How to

Fake News/Ψευδείς ειδήσεις

Media Literacy

Actions, participations and partnerships of our organization

Δράσεις, Συμμετοχές και Συνεργασίες του Οργανισμού μας

Greek Media, Information & News Literacy Week 2018

Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα/Greek Media Literacy Week 2017