Αντιμετωπίζοντας κάθε είδους πληροφορία/How to

Υπάρχουν τρόποι να ελέγχουμε, να χρησιμοποιούμε κριτική σκέψη, να ερευνούμε τις πληροφορίες…

Fake News/Ψευδείς ειδήσεις

Διαβάστε θέματα, παρακολουθείστε video, ενημερωθείτε για τις ψευδείς ειδήσεις εδώ Read, watch,…

Media Literacy

Διαβάστε για την Παιδεία στα Μέσα Επικοινωνίας εδώ You can find here…

Μπορείτε να επιλέξετε/You can choose

Επιλέξτε Media Literacy How to Fake News