Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο της Έννοιας του Γραμματισμού

PARIS AGENDA OR 12 RECOMMENDATIONS FOR MEDIA EDUCATION

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον