Ερευνα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων για την Παιδεία στα Μέσα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο της Έννοιας του Γραμματισμού

Τι είναι η Παιδεία στα Μέσα

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών κοινοτήτων

UNESCO και παιδεία στα μέσα

Οπτικός γραμματισμός

Ο “μύθος” του γραμματισμού

Πολυγραμματισμοί και ενημέρωση

Παιδεία στα μέσα επικοινωνίας της ψηφιακής εποχής EC 2008

PARIS AGENDA OR 12 RECOMMENDATIONS FOR MEDIA EDUCATION

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον