Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα, 4-10 Δεκεμβρίου 2017

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Εβδομάδας ανήκει στο MLI, στο JAJ και στο Peace Journalism Lab (ΑΠΘ)

Η Παγκόσμια Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία από την UNESCO

Η κριτική πρόσληψη της πληροφορίας είναι ο αντίποδας των fake news

Ερευνα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων για την Παιδεία στα Μέσα

Σύνοψη συμπερασμάτων από τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας του ΙOM

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008

    Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , –   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 2005…

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο της Έννοιας του Γραμματισμού

Είναι μόνον η ικανότητα του ανθρώπου να διαβάζει και να γράφει;

Τι είναι η Παιδεία στα Μέσα

Η Παιδεία στα Μέσα αφορά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αναλογικά και ψηφιακά.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών κοινοτήτων

Ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον.

UNESCO και παιδεία στα μέσα

Η UNESCO συνδυάζει το πεδίο της πληροφορίας με το πεδίο των μέσων ενημέρωσης.

Τί σημαίνει οπτικός γραμματισμός;

Οπτικώς εγγράμματοι ήταν οι άνθρωποι που έφτιαξαν τα σχέδια των ζώων στα αρχαία σπήλαια

Ο “μύθος” του γραμματισμού

Ο γραμματισμός μπορεί να έχει συνέπειες μόνο εάν συλλειτουργεί με μια σειρά από άλλες κοινωνικές παραμέτρους.

Πολυγραμματισμοί και ενημέρωση

Ο Ντελέζ συνέκρινε τα βιβλία με εργαλειοθήκες, οι διάφορες ιδέες στο εσωτερικό τους είναι τα εργαλεία.

Παιδεία στα μέσα επικοινωνίας της ψηφιακής εποχής (EC 2008)

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας είναι απαραίτητο στοιχείο για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη.