Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα/Greek Media Literacy Week 2017

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Εβδομάδας ανήκει στο MLI, στο JAJ και στο Peace Journalism Lab (ΑΠΘ)