Ερευνα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων για την Παιδεία στα Μέσα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο της Έννοιας του Γραμματισμού

Τι είναι η Παιδεία στα Μέσα

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών κοινοτήτων

UNESCO και παιδεία στα μέσα

Social Media: 7 βήματα για τη διάσωση της αυτοεκτίμησής μας

5 Πηγές που θα σας φέρουν πιό κοντά στην πραγματική είδηση

Πώς να περιηγηθείτε με ασφάλεια στο διαδίκτυο

Τεχνολογία και γραμματισμός

Πολυγραμματισμοί και Δημιουργία νοήματος

Νέες τεχνολογίες και νέοι γραμματισμοί