Τί είναι News Literacy; Τί σημαίνει Παιδεία στα Μέσα;

Υγιείς σχέσεις με τα ΜΜΕ; Γίνεται!

Αντιμετωπίζοντας κάθε είδους πληροφορία/How to

Fake News/Ψευδείς ειδήσεις

Media Literacy

Second Greek Media, Information & News Literacy Week 2018

Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα/Greek Media Literacy Week 2017