Τί είναι News Literacy; Τί σημαίνει Παιδεία στα Μέσα;

Υγιείς σχέσεις με τα ΜΜΕ; Γίνεται!

Αντιμετωπίζοντας κάθε είδους πληροφορία/How to

Fake News/Ψευδείς ειδήσεις

Media Literacy

Actions, participations and partnerships of our organization

Δράσεις, Συμμετοχές και Συνεργασίες του Οργανισμού μας

Greek Media, Information & News Literacy Week 2018